OFERTA


Teatr Muzyczny TINTILO zaprasza do współpracy:

 

SPONSORÓW – firmy, które chcą wspierać finansowo lub rzeczowo naszą działalność teatralną i edukacyjną w zamian za usługi artystyczne oraz wsparcie w zakresie promocji;

 

DARCZYŃCÓW – osoby prywatne i firmy, które chcą wspierać działalność społeczną Fundacji Twórczego Rozwoju Dziecka i Teatru Muzycznego TINTILO, przekazując nam darowizny;

 

TEATRY – i inne instytucje kultury, które chcą zaprosić na swoją scenę musicale Teatru Muzycznego TINTILO.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą KONCERTÓW. Chętnie bierzemy udział w akcjach charytatywnych i przygotowujemy koncerty w odpowiedzi na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i tych, które nie mają możliwości zobaczenia naszych spektakli.

Realizujemy także koncerty komercyjne na zmówienie firm i innych instytucji.

KONCERTY 

Teatr Muzyczny TINTILO przygotowuje koncerty z piosenkami ze swoich musicali. Program koncertu układamy indywidualnie wg potrzeb instytucji, dla której gramy.

 

Proponujemy m.in.:
- koncert z wyborem piosenek z konkretnego spektaklu
- koncert Bożonarodzeniowy
- koncert z okazji pierwszego dnia wiosny
- koncert Wielkanocny
- koncert z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Babci lub Dnia Dziadka
- koncerty tematyczne, np. o przyjaźni, o tolerancji, o odwadze.

 

Koncert może składać się z części wokalnej (prezentacja piosenek) oraz tanecznej (prezentacja choreografii). W koncertach bierze udział część zespołu Teatru Muzycznego TINTILO – młodzież i dorośli aktorzy oraz tancerze – w sumie od kilku do kilkunastu osób, w zależności od potrzeb i możliwości instytucji, dla której gramy. Aktorzy i tancerze występują w kostiumach teatralnych. Zapewniamy atrakcyjne prowadzenie koncertu (obsługa konferansjera).
W swojej ofercie mamy zarówno koncerty komercyjne dla prywatnych firm, jak i koncerty charytatywne dla instytucji edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczych.

 

Koncerty komercyjne
Chętnie przygotujemy koncert na zamówienie Państwa Firmy. Koncert taki może stanowić część artystyczną Państwa imprezy branżowej. To także pomysł na spotkanie dla pracowników Firmy. Program koncertu przygotowujemy w zależności od Państwa potrzeb, uwzględniając wskazaną tematykę, długość imprezy oraz charakter odbiorców.
Cenę koncertu ustalamy indywidualnie.

 

Koncerty charytatywne
Teatr Muzyczny TINTILO od wielu lat prowadzi działalność charytatywną, grając koncerty w trakcie większych imprez charytatywnych oraz organizując koncerty np. dla dzieci przebywających w szpitalach, dzieci z domów dziecka i wychowujących się w rodzinach zastępczych, osób starszych, przebywających w domach opieki.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem koncertu,

prosimy o kontakt z Iwoną LISEK-WOUBISHET:
tel. + 48 609 909 710
e-mail: iwona.lisek@tintilo.com lub teatr.tintilo@tintilo.com[pobierz] 0.2 MB TINTILO/rider techniczny/teatry warszawskie
[pobierz] 0.2 MB TINTILO/rider techniczny/teatry spoza Warszawy
[pobierz] 0.2 MB W cieniu TINTILO - oferta
[pobierz] 0.1 MB Księżniczka Sara TINTILO - oferta
fot. Olga Cieślar
fot. Olga Cieślar

WSPÓŁPRACA Z TEATRAMI  

 

Teatr Muzyczny TINTILO od 17 lat występuje w Teatrze Rampa w Warszawie, grając nieodmiennie przed pełną widownią. Chętnie zaprezentujemy się także przed publicznością innych warszawskich teatrów i scen w całej Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych musicali oraz riderami technicznymi dla teatrów warszawskich i tych spoza stolicy.

 

 W sprawie spektakli gościnnych prosimy o kontakt z Iwoną LISEK-WOUBISHET:
tel. + 48 609 909 710
e-mail: iwona.lisek@tintilo.com lub teatr.tintilo@tintilo.com

DAROWIZNY I WSPARCIE RZECZOWE 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich przyjaciół Fundacji Twórczego Rozwoju Dziecka TINTILO i Teatru Muzycznego TINTILO do wspierania naszej statutowej działalności. Nawet najdrobniejsze kwoty przekazane na wsparcie edukacji artystycznej uzdolnionej młodzieży są... bezcenne.

 

Zachęcamy do wpłacania darowizn na konto:

70 1050 1025 1000 0023 1678 3592
ING Bank Śląski
Fundacja Twórczego Rozwoju Dziecka TINTILO
ul. Południowa 30/17 lok.  4
04-789 Warszawa


Jesteśmy organizacją pozarządową, realizującą cele zawierające się w sferze zadań publicznych, dzięki czemu przekazane nam darowizny mogą Państwo odliczyć od podstawy opodatkowania (Ustawa o podatku od osób fizycznych, art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz Ustawa o podatku od osób prawnych, art. 18, ust. 1, pkt. 1 i 7).
Prosimy o przesyłanie potwierdzeń wpłat wraz z Państwa danymi na adres tintilo@tintilo.com, dzięki czemu będziemy mogli wystawić potwierdzenie otrzymania darowizny!

 

Serdecznie zapraszamy do wspierania rzeczowego bądź finansowego działalności Teatru Muzycznego TINTILO.

 

Zachęcamy do włączenia się w produkcję naszych premier. Firmy, które chciałaby być naszym stałym partnerem, zapraszamy do współpracy w charakterze naszego sponsora strategicznego. W zamian za pomoc proponujemy Państwa Firmom wsparcie w zakresie promocji (aż po współtworzenie reklam) oraz usługi artystyczne. Sponsorując nas, wspierają Państwo edukację artystyczną dzieci i młodzieży.

 

 

W sprawie sponsoringu prosimy o kontakt z Iwoną LISEK-WOUBISHET:
tel. + 48 609 909 710
e-mail: iwona.lisek@tintilo.com lub teatr.tintilo@tintilo.com